Akcja honorowego oddawania krwi "spoKREWnieni służbą"

Dnia 26 marca bieżącego roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie odbyła się akcja honorowego oddawania krwi pod nazwą „Spokrewnieni służbą” oraz rejestracja dawców szpiku kostnego. W porozumieniu z „Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu” i „Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych we Wrocławiu” zapewnione zostało niezbędne do przeprowadzenia akcji zaplecze kadrowo-techniczne. Komenda Powiatowa koordynowała całe przedsięwzięcie i zapewniła niezbędne pomieszczenia. Do oddawania krwi zgłosiło się 23 chętnych, a 17 z nich po badaniu wstępnym zostało zakwalifikowanych jako dawcy. Udało się zebrać aż 7650ml krwi, a 8 osób zarejestrowało się do Krajowego Banku Dawców Szpiku. Dziękujemy wszystkim chętnym za obecność oraz służbom współpracującym za zaangażowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KREW 1KREW 2KREW 3KREW 4KREW 5KREW 6KREW 7KREW 8KREW 9KREW 10KREW 11KREW 12KREW 13KREW 14KREW 15