Ćwiczenia na akwenie wodnym w Bielawie

1

 

Ćwiczenia wodne w tym lodowe.

W dniach 28-30 stycznia br. w Bielawie na terenie zbiornika wodnego "Jezioro Bielawskie" w ramach doskonalenia zawodowego odbyły się ćwiczenia w zakresie ratownictwa wodnego w tym lodowego. Założeniem było przećwiczenie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego w tym lodowego w zakresie podstawowym poprzez:

-       poznanie podstawowych wiadomości o strukturze i parametrach lodu,

-       poznanie zasad i technik ewakuowania poszkodowanego z przerębla,

-       posługiwanie się specjalistycznym sprzętem do ratownictwa wodnego w tym lodowego,

-       poruszanie się po lodzie przy użyciu podstawowego sprzętu do ratownictwa wodnego w tym lodowego oraz znajomość metod alternatywnych,

-       umiejętność prowadzenia asekuracji ratującego oraz zabezpieczenie osoby ratowanej,

-       umiejętność ewakuacji osoby ratowanej poza strefę zagrożenia,

-       realizacja procedur medycznych.

Ćwiczenia podzielone zostały na dwa etapy. W pierwszym etapie ćwiczeń zostały przedstawione zagadnienia obejmujące: wiadomości o parametrach i strukturze lodu, poznanie zasad i technik ewakuacji, posługiwanie się specjalistycznym sprzętem i udzielenia pomocy medycznej osobom poszkodowanym w sytuacjach załamania się pod nimi lodu.
W drugim etapie przeprowadzono ćwiczenia z ratownikami na zamarzniętym akwenie, podczas których zostały w sposób praktyczny przećwiczone powyższe zagadnienia.

1

2

3

4

5