Dowódcy JRG

Dowódca jednostki
bryg. inż. Mariusz Stawiarz

tel. 74-832-53-92,

Zastępca dowódcy jednostki
kpt. mgr inż. Sławomir Dudziński

tel. 74-832-53-92,

email: jrg@kppsp.dzierzoniow.pl