Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie przeszedł na emeryturę


Dnia 31 stycznia 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie odbyło się oficjalne pożegnanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie– Pana st. bryg. mgr inż. Dariusza Kopy– który na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz. 1204 ze zm.), decyzją nr WK.1111.38.1.2018 Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z dnia 29.01.2018 roku, z dniem 31 stycznia 2018 roku został odwołany ze stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie i przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządów powiatu dzierżoniowskiego, współpracujących z komendą służb oraz organizacji, w tym Zarządu ZOSP powiatu dzierżoniowskiego i Związku Emerytów i Rencistów przy KP PSP w Dzierżoniowie. Jak podkreślił Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej– st. bryg. Adam Konieczny– „…odchodzi fachowa kadra, doskonały oficer, doświadczony, który wykonywał ponadprzeciętnie zadania nie tylko na stanowisku Komendanta, ale również był wsparciem dla organizacji transgranicznej ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa specjalistycznego całego województwa.” Z dniem 1 lutego 2018 roku powierzono jednocześnie Panu bryg. mgr inż. Bogdanowi Najdkowi pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie do czasu powołania nowego Komendanta na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.

 

 

doba_pl_192776-8fb9c1ba00a597a4938783e681116e34_1280x720

doba_pl_192770-958f66f554ec0e240d1fd2820f907b75_1280x720

doba_pl_192775-43664268abdb5bec2383e8be792a36ce_1280x720

doba_pl_192774-b30a63f58ca08aabba3d169df9504b2d_1280x720

doba_pl_192773-519496fbf9a4c336d01fa43ae68cc094_1280x720

doba_pl_192772-f398f76042c3869d39565e2cdeb142d1_1280x720

doba_pl_192771-4124d7ed9ed1ebdd429f03af97068eb9_1280x720

doba_pl_192769-d0883d572cff6572d60d2e5ecfa2c635_1280x720

doba_pl_192768-1872b3729ef9d8b24728beb0859c0094_1280x720

doba_pl_192767-1086f66f86f154eaa92e2df2e5552fbd_1280x720

doba_pl_192766-d965251bf80ccb24cd09601e7908159f_1280x720

doba_pl_192765-2cb0005916239aa92e66ba666c4af6f7_1280x720

doba_pl_192764-12decd586cc1c2b08fc0ebe59d74361f_1280x720

doba_pl_192763-2a3e0c33a89101a17f09963a703f1da5_1280x720

doba_pl_192762-73aa870d4cefb1a438d97e43bfbb0734_1280x720

doba_pl_192761-2ed335eeb350e49bf7c9361d491af755_1280x720

doba_pl_192760-7de1c15da2f1689149363508e179c4f0_1280x720

Zdjęcia: doba.pl