Nie dla RAKA w straży !!!

Na przełomie grudnia 2018 roku, a stycznia 2019 roku kpt. Sławomir Dudziński Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Dzierżoniowie przeprowadził 3 odprawy służbowe dla funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Dzierżoniowie oraz odprawę z prezesami i naczelnikami jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu dzierżoniowskiego podczas której jednym z tematów poruszana była problematyka prozdrowotna, szczególnie w zakresie chorób nowotworowych. Każda jednostka ochrony przeciwpożarowej otrzymała plakaty z informacją o akcji #zdrowy_raKtownik. Strażacy wypełnili także anonimową ankietę, w której wypowiedzieli się na temat ochrony indywidualnej. Dzięki przekazanym podczas odprawy informacjom wzrosła świadomość strażaków odnośnie możliwości zapobiegania nowotworom.

 zdrowy_raKtownik logo

Z dostępnych badań prowadzonych na świecie wynika, że największym zabójcą strażaków nie jest ogień, lecz nowotwór. Umiera na niego aż 60% strażaków (w krajach, w których prowadzone są takie statystyki).

W związku z poruszaną problematyką Komenda Powiatowa PSP w Dzierżoniowie przyłącza się do akcji #zdrowy_raKtownik propagowanej przez stowarzyszenie cfbt.pl