Ostatnia służba Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej bryg. inż. Mariusza Stawiarza

29 marca 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie odbyło się uroczyste pożegnanie z okazji zdania obowiązków służbowych Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej bryg. inż. Mariusza Stawiarza w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne. Zgodnie z pożarniczym ceremoniałem uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku bryg. mgr. inż. Bogdanowi Najdkowi – komendantowi powiatowemu PSP w Dzierżoniowie, następnie odczytana została treść decyzji KP PSP w Dzierżoniowie w sprawie zwolnienia ze służby w Państwowej Straży Pożarnej bryg. inż. Mariusza Stawiarza.

Bryg. inż. Mariusz Stawiarz całą swoją ponad 25-letnią służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej związał z dzierżoniowską Komendą. Po ukończeniu w 1995 roku Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej PSP w Dzierżoniowie na podziale bojowym jako dowódca zastępu. W 1999 roku ukończył studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, otrzymując tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa oraz stopień oficerski młodszego kapitana. Z dniem 01.01.1999 roku powierzono mu obowiązki zastępcy dowódcy JRG, a następnie mianowanie na stanowisko zastępcy dowódcy JRG z dniem 01.12.1999 roku. W 2008 roku awansował na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Funkcję tę pełnił przez ponad 11 lat, aż do odejścia na zaopatrzenie emerytalne.

Przez całą służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej bryg. Stawiarz uczestniczył w kilkuset akcjach, w których jego właściwe decyzje jako KDR-a miały wpływ na uratowane mienie, zdrowie i życie ludzkie.

Komendant Powiatowy PSP w Dzierżoniowie serdecznie podziękował za całokształt jego długoletniej służby zawodowej na rzecz rejonu i powiatu dzierżoniowskiego, wyrażając szczególną wdzięczność za sumienną i rzetelną pracę, wysoki poziom zaangażowania i zdyscyplinowania, wzorowe wypełnianie swoich obowiązków wykraczających niejednokrotnie poza zakres czynności oraz przekazywanie wiedzy i nabytego z wiekiem doświadczenia w rzemiośle pożarniczym młodszym pokoleniom strażaków.

 

 

1

6

3

4

5