UROCZYSTE WRĘCZENIE ZAŚWIADCZEŃ UKOŃCZENIA SZKOLENIA KIEROWCÓW-KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP


W dniu 09 lutego 2018 roku w siedzibie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń ukończenia szkolenia kierowców– konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych. W dniach od 01 grudnia 2017 roku do 15 grudnia 2017 roku druhowie zapoznali się z podstawowymi prawami i zasadami dotyczącymi kierowania pojazdami pożarniczymi oraz poznali techniki prawidłowej eksploatacji sprzętu ratowniczo– gaśniczego, m. in. motopomp i autopomp, agregatów prądotwórczych czy hydraulicznych i pneumatycznych zestawów ratowniczych. Ponadto zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas służby w ramach działań ratowniczo­– gaśniczych i ćwiczeń. Wynik pozytywny uzyskało 18 strażaków­– ochotników, którym gratulujemy zdobycia nowych uprawnień i życzymy dalszego rozwoju zawodowego w szeregach Straży Pożarnej.

 

 

 

22222222222222222

1111111111

 

333333333333333