Zmiany służbowe

Zmiany służbowe Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Dzierżoniowie:

Zmiana I

asp. Andrzej Wójtowicz - Dowódca zmiany
mł. asp. Gabriel Gutowski
ogn. Paweł Leszczyński
mł. ogn. Michał Sienkiewicz
mł. ogn. Dawid Jagieła
st. sekc. Paweł Kudła
st. sekc. Grzegorz Milnerowicz
st. sekc. Adam Kiel

sekc. Piotr Dobosz
st. ogn. Waldemar Cajzner
ogn. Konrad Drejko
ogn. Przemysław Podkówka
mł. ogn. Sebastian Borodajko
st. sekc. Jarosław Zawadzki
str. Adam Majorek
str. Tomasz Adamów

Zmiana II

asp. sztab. Wojciech Iwachów - Dowódca zmiany
ogn. Paweł Matuszewski
asp. Piotr Wyrostkiewicz

mł. ogn. Mirosław Buganiuk
mł. ogn. Konrad Dziadek
st. sekc. Dawid Kruk
st. sekc. Sebastian Stelmaszek
st. sekc. Tomasz Staściuk
st. ogn. Piotr Sokołyk
ogn. Marcin Dudek
mł. ogn. Daniel Samojlik
mł. ogn. Tomasz Tyniec
st. sekc. Adam Iwaszkiewicz
st. str. Maksymilian Białostocki

str. Oskar Dziechciowski

Zmiana III

st. asp. Artur Dudek - Dowódca zmiany
asp. Grzegorz Pawłowski
asp. Piotr Sawicki
mł. asp. Paweł Jakubowski

ogn. Tomasz Zajączkowski
mł. ogn. Sebastian Głogowski

st. sekc. Krzysztof Milnerowicz
st. sekc. Marcin Zakrzewski
st. sekc. Grzegorz Starkowicz
st. ogn. Mariusz Łopuch
ogn. Grzegorz Kaszczuk
ogn. Witold Wojewódzki
st. sekc. Damian Stawiarski
st. str. Jakub Jakubowski
str. Filip Pajor

Data aktualizacji: 5 sierpnia 2018 r.